Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen til højre for at se andre måneder.

.

.

27. februar + 6. marts + 13. marts
Fredag den 2. marts
Søndag den 11. marts
torsdag den 15. marts - tirsdag den 20. marts
23. - 25. marts
DESVÆRRE ALT BOOKET 29. marts