Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen til højre for at se andre måneder.

.

.

Søndag den 4. november
9. - 11. november
Onsdag den 14. november
Desværre ikke flere tilmeldinger fredag den 23. november.
søndag den 25. november