Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen til højre for at se andre måneder.

.

.

31. august - 2. september
Lørdag den 8. september
15. - 16. september
Fredag den 21. september - søndag den 23. septemebr
søndag den 30. september