Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen til højre for at se andre måneder.

.

.

Søndag den 10. februar
lørdag den 16. februar. DESVÆRRE ALT OPTAGET
Lørdag den 23. februar
26. februar + 5. marts + 12. marts