Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen til højre for at se andre måneder.

.

.

Søndag den 3. november
torsdag den 14. november
fredag den 15. - søndag den 17. november
torsdag den 21. november
Lørdag den 23. november
Lørdag den 30. november
Lørdag den 30. november
Lørdag den 30. november