Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen til højre for at se andre måneder.

.

.

30. august - 1. september
Lørdag den 7. september
Lørdag den 21. september
søndag den 22. september
mandag den 23. september
lørdag den 28. - søndag den 29. september
lørdag den 28. - søndag den 29. september