Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen til højre for at se andre måneder.

.

.

DESVÆRRE ALT OPTAGET Fredag den 31. januar - 2. februar
torsdag den 13. februar DESVÆRRE IKKE FLER PLADSER
lørdag den 15 februar. DESVÆRRE IKKE FLER PLADSER
Lørdag den 29. februar