Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen til højre for at se andre måneder.

.

.

4. - 6. september
Bemærk - flyttet til september (fra søndag den 17. maj) DESVÆRRE ALT OPTAGET
DERSVÆRRE AFLYST 18. - 20. september
18. - 20. september
Søndag den 27. september