Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen til højre for at se andre måneder.

.

.

Onsdag den 8. januar
lørdag den 11. - søndag 12. januar
Torsdag den 16. januar
Søndag den 26. januar
Søndag den 26. januar
DESVÆRRE ALT OPTAGET Fredag den 31. januar - 2. februar