Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen til højre for at se andre måneder.

.

.

6. - 8. november DESVÆRRE AFLYST grundet Corona
14. - 15. november
søndag den 22. november DESVÆRRE AFLYST grundet Corona