Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen til højre for at se andre måneder.

.

.

Søndag den 8. marts
torsdag den 12. - tirsdag den 17. marts. AFLYST
Søndag den 22. marts AFLYST
Tirsdag den 24. marts AFLYST
Mandag den 30. marts AFLYST