Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen til højre for at se andre måneder.

.

.

fredag den 31. juli til søndag den 2.august
fredag den 14. august - søndag den 16. august
Lørdag den 22 august
Søndag den 23. august
Mandag den 24. august
Onsdag den 26. august