Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen til højre for at se andre måneder.

.

.

5. - 7. marts UDSAT GRUNDET CORONA
Aalborg 7. marts København 21. marts UDSAT GRUNDET CORONA
12. - 14. marts UDSAT GRUNDET CORONA
14. marts UDSAT GRUNDET CORONA
Lørdag den 20. marts UDSAT GRUNDET CORONA
søndag den 21. marts UDSAT GRUNDET CORONA