Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen til højre for at se andre måneder.

.

.

3. - 5. seeptember
Aalborg 3. oktober København 26. september
Søndag den 19. september
Tirsdag den 21. september
Lørdag den 25. september