Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen for at se de næste måneder.

2. - 4. september
fredag 9. til lørdag 10. september
Lørdag den 24. september
Lørdag den 24. september
Søndag den 25. september
Onsdag den 26. oktober