Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen for at se de næste måneder.

Søndag den 1. maj DESVÆRRE IKKE FLERE PLADSER
Lørdag den 21. maj
DESVÆRRE IKKE FLERE PLADSER Fredag den 27. maj til søndag den 29. maj
DESVÆRRE ALT BOOKET Søndag den 29. maj