Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen for at se de næste måneder.

DESVÆRRE IKKE FLERE PLADSER Søndag den 12. februar
ER UDSAT TIL SKOLERENS EFTERÅRSFERIE tirsdag den 21. februar
Tirsdag den 21. februar
Lørdag den 25. februar
Søndag den 26. februar