Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen for at se de næste måneder.

Alt booket - ikke flere tilmeldinger. fredag den 5. august til søndag den 7. august
Lørdag den 27. august
Søndag den 28. august. DESVÆRRE IKKE FLERE TILMELDINGER