Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen for at se de næste måneder.

søndag den 12. marts
17. - 19. marts
7. , 14. og 21. marts
Tirsdag den 21. marts
torsdag den 23. til tirsdag den 28. marts