Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen til højre for at se andre måneder.

.

.

Tirsdag den 9. maj
DESVÆRRE ALT BOOKET 12. - 14. maj
Lørdag den 20. maj
Søndag den 21. maj
DESVÆRRE ALT BOOKET fredag den 26. maj
Oprindelig fredag den 28. april, MEN ER UDSKUDT TIL den 28. juni