Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen til højre for at se andre måneder.

.

.

fredag den 1. september til søndag den 3. september
22. september til 24. september
Lørdag den 23. september
søndag den 24. september
29. sept. - 30. sept.
Lørdag den 30. september