Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen til højre for at se andre måneder.

.

.

Lørdag den 12. juni
onsdag den 16. juni
25. - 27 juni
Tirsdag den 29. juni. DESVÆRRE ALT BOOKET