Arrangementer

Foreningens arrangementer er primært henvendt til det syge/behandlede barn, forældre, søskende samt efterladte. Sommetider udvides denne kreds til også at omfatte bedsteforældre, nær familie og personalet på de børneonkologiske afdelinger.

Klik på pilene over kalenderen til højre for at se andre måneder.

.

.

Lørdag den 2. oktober
Aalborg den 3. oktober København 31. oktober
torsdag den 7. oktober - for medlemmer øst for storebælt
8. - 10. oktober
Lørdag den 9. oktober
fredag den 15. - søndag den 17. oktober
fredag den 22. oktober - for medlemmer vest for storebælt
Søndag den 31. oktober